top of page
Gülen Işkadını

Kişisel 

Marka 

Koçluğu

Kişisel Markalaşma 
"Sen kapıdan çıktıktan sonra senin hakkında konuşulanlardır. "
Seth Goddin
İşte bu tanımdan da yola çıkınca Sen kendi hakkında neler konuşulmasını ve yaşamında nasıl iz bırakmak istediğini biliyor musun?
Gerçekten yaşamındaki acıların senin fırsatların olduğunu  bilseydin, güçlü yönlerinin parlatıldığında yaşamında nelerin değişeceğini bilseydin ne derdin? 
Kişisel Markalaşma işte senin kendinle barışmanı ve içindeki potansiyeli ortaya çıkartarak parlatmaya yarayan bir metodolojidir.
Daha fazla bilgi almak istersen, şimdi strateji görüşmeni planla.

Hemen Başla

bottom of page