top of page
Takım toplantısı

KURUMSAL

KOÇLUK

Gelişerek, büyüyerek fark yaratmanın vazgeçilmez olduğu günümüzde rekabette öne çıkmak için, çalışanları değişmez kurallar ve geleneksel sistemler ile kontrol etmek yerine, onları değişik açılardan düşünmeye ve kendi yaratıcı çözümlerini bulmaya teşvik etmek gerekiyor. Çalışanları özerkleştirerek motive etme yöntemlerini içeren koçluk kültürünü destekleyen şirketler daha yüksek başarıya ve verimliliğe ulaşıyor.

İyibiriz'in "Kurumsal Lider Koçluk” programı koçluk düşünce yapısı ile temel yetkinlik ve araçlarını  katılımcılarına benimsetmeyi ve böylece “yaratıcı ve sürdürülebilir çözümlerin şirket içinde üretilmesini” hedefliyor.

Bireysel Kazanımlar:

 • Değerler ve güçlü yönler hakkında farkındalığın artması

 • Temel liderlik yetkinlikleri ve araçları

 • Koçluk bilgisi ile yeni bakış açıları ve seçenekler

 • Karar verme mekanizmalarında aktif katılım ve sorumluluk

 • Çevre ve diğer insanlarla bilinçli ve daha etkili iletişim

Kurumsal Kazanımlar:

 • Çalışanlar ve departmanlar arasında etkili ve açık iletişim

 • Yerleşmiş önyargı ve varsayımların kaldırılması

 • Yaratıcı çözümlere açık, farklı düşünceleri ve yeni projeleri destekleyen kurum kültürü

 • Sonuç odaklı düşünce yapısı ile çalışan motivasyonunda artış

 • Çalışanların kurumu benimsemesi ve kurum vizyon ve misyonunu sahiplenmesi

 

Neden “Kurumsal Lider Koçluk” Programı ?

 • Program öncesinde tüm katılımcılardan örneklem gurupla yapılan 1-1 görüşmeler gerekirse ön test uygulaması ile organizasyonun ihtiyaçları belirlenir ve eğitim içeriği buna göre şekillendirilir.

 • Program etkileşimli bir ortamda sunulur.

 • Program arasında online grup koçluk  çalışması ile öğrenimin devamlılığı ve güçlendirilmesi sağlanır

 • Program arasında öğrenilen bilgilerin kalıcılığı için değerlendirme sınavı yapılır.

 • Programın sınıfların bitişini takiben gerçekleştirilen son test uygulaması ile sonuçların ölçümlenebilir ve somut bir raporu oluşturulur.

Kimler Katılmalı?

 • Lider sorumluluğu taşıyan ilk, orta düzey yöneticiler

 • Çalışanlarının kapasitelerini geliştirmede daha etkin olmak isteyen liderler ve müdürler

 • Dahili danışmanlar, İnsan Kaynakları ve eğitim profesyonelleri olarak koçluk yetkinliklerini geliştirerek uygulamak isteyenler

 • Çalışanları ile daha yakın ilişkiler kurarak daha yüksek performans ve liderlik kültürü hedefleyen organizasyonlar.

 

Program İçeriği

 • Koç gibi Liderlik yetkinlikleri 

 • Yeni Nesil Liderlikte yeni bakış açıları ve İyibiriz Kurumsal Koçluk Modeli

 • Performans Geliştirme odaklı koçluk uygulamaları 

 • Etkin delegasyon odaklı koçluk uygulamaları 

 • Takım güçlendirme odaklı koçluk uygulamaları 

 • İletişim güçlendirmeodaklı koçluk uygulamaları 

 • Sonuç odaklı başarı için koçluk uygulamaları 

bottom of page